ส่งเสริมเกษตรกรอบรมสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการ(QR Trace On Cloud)

วันที่ 23 พ.ค.2561 นายประเสริฐ จันวิไชน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งพนักงานเขารับการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) ณ ห้องประชุมโรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยการอบรมครั้งนี้พนักงานสภาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอบรมเพื่อได้ทราบการใช้งานของระบบและนำไปพัฒนาสินค้าเกษตรต่อไป  ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการให้ประเทศใช้เทคโนโลยีในทุกภาคส่วน ในด้านของการเกษตร ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเกษตรกรปฏิรูปภาคเกษตรกรรมด้วยเกษตรอุตสาหกรรม...

ปล่อยแถวคาราวานสับปะรด จำนวน 22 คัน เพื่อส่งไปยังกองทัพภาค ที่ 1 ตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 61 นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด คนที่ 1 ที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        (รอง ผอ.รมน.จังหวัด)...

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง”คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานได้เข้าร่วมในงานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมอาภากร แผนกพาณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้นายพัลลภสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยมี นายพีลิน สกุณา ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ร่วมงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดปัตตาเวีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรฯร่วมงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดปัตตาเวียณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขาอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานมีการปล่อยคาราวานขนส่งสับปะรด 17.5 ตัน ไปจำหน่ายในพื้นที่ 5 จังหวัด พร้อมเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินให้ได้รวม 500 ตัน เพื่อระบายผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดช่วยเหลือเกษตรกร ที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยงานนี้เกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการสามารถแจ้งปริมาณผลผลิตของตนเองได้ที่สาขาของธ.ก.ส.ในแต่ละอำเภอมีการคัดเลือกสับปะรดบริโภคผลสดที่มีคุณภาพ เพื่อทำการรวบรวมก่อนคัดเลือกส่งไปจำหน่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานตลาดปลายทางเพื่อส่งไปจำหน่ายต่อไป  

เยี่ยมชมโรงงานคัดบรรจุสับปะรดผลสดมาตรฐาน

  เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2561 เวลา 13.00 น.สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยพนักงานและหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุมาตรฐาน ตำบลอ่าวน้อย  โดยมีการเดินเครื่องชุดเทคโนโลยีทำความสะอาดสับปะรดผลสดซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ(วว.)ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชนสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.)ซึ่งจะส่งมอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2562

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561

นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร การเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตรและความร่วมกับระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัด กับ สมาพันธ์ SMEไทย จ.ประจวบฯ โดยมี อานนท์ โลดทนงค์ , สายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้า สนง.สภาเกษตรฯ นันทปรีชา...

กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าหมักภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าหมักภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร                                       เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ ยกชู...
video

สภาเกษตรแห่งชาติเปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติและเตรียมจดสิทธิบัตรนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่บ่อเลี้ยงกุ้งของนายเดชา บรรลือเดช ณ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติภายหลังจากการทำพิธีเปิดศูนย์แล้ว นายประพัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากโรคระบาด รวมทั้งปัญหาสถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตมีแนวโน้มลดลงทั้งในด้านมูลค่าการส่งออกและปริมาณกุ้ง ห่วงโซ่อุตสาหกรรมถึงกับประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สภาเกษตรกรแห่งชาติตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาโรคกุ้งตายด่วน...

ประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ดิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ดิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมยศ ชนะแรง ประธานคณะทำงานด้านน้ำ ดิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวัชระ วชิรศิริ รองประธานคณะทำงานฯ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานพร้อมคณะทำงานด้านด้านน้ำ ดิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น ร่วมประชุมพิจารณา การแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนไม่มีที่ดินทำกิน อำเภอบางสะพานน้อย และรายงานผลการดำเนินงานที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัด...

เกษตรกรหวั่นราคาสับปะรดตก สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งแก้ไขปัญหา ยื่นข้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้เข้าพบ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยื่นข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ  นายสำออย กล่าวว่า...

MOST POPULAR

HOT NEWS