สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายชนิด ยอดแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองประธานคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง        สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการ...

ร่วมพิธี MOU ระหว่าง ม.ราชภัฎเพชรบุรี และสมาพันธ์SMEจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ    ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการลงนามข้อตกลง...

สู้วิกฤตราคาตกต่ำ จัดอบรมให้ความรู้สาธิตวิธีการปลูกพืชสับปะรดพันธุ์MD2

  เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบฯได้ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ประจวบฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ สำนักงานประมงอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสาธิตวิธีการปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2...

กิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชน ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ...

ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภา ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะทำงาน                              ด้านกิจการสภายุทธศาสตร์และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม...
video

NEWS ประเด็นข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

NEWS ประเด็นข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=K1xN7t23K7Q&t=103s  

เกษตรกรเฮได้เครื่องวัดคุณภาพทุเรียน สุก-ไม่สุก ผลถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2561 นายชนิด ยอดแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน  กล่าวถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผลิตเครื่องวัดคุณภาพทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ว่าจะช่วยป้องกันการนำทุเรียนอ่อนออกขายในท้องตลาด  พร้อมส่งเสริมทุเรียนคลองลอยที่มีคุณภาพดีให้ขายดียิ่งๆ ขึ้นไปนายชนิตกล่าวถึงปัญหาที่ผ่านมา ว่ามีพ่อค้าทุเรียนจากต่างพื้นที่ เข้ามาซื้อในคลองลอยแบบเหมาสวนล่วงหน้า เมื่อทุเรียนเริ่มจะเก็บเกี่ยวได้ พ่อค้าบางรายฉวยโอกาสตัดทุเรียนอ่อนออกไปจำหน่ายก่อน เพื่อที่จะให้ได้ราคา แต่ทุเรียนอ่อนไม่มีคุณภาพทำให้ราคาตก สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ต่อไปนี้การตัดทุเรียนคลองลอย จะสามารถวัดระดับคุณภาพของทุเรียนได้ ก่อนที่จะนำออกสู่ตลาด ...

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด้วยโครงการระดมพลังไทยช่วยไทย ในการแก้ไขบรรเทาปัญหาราคาผลสับปะรดตกต่ำ

เช้าวันพุธที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา 9.00 น.  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายสุรัตน์  มุนินทรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช  นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมปล่อยขบวนรถขนส่งลำเลียงผลผลิตสับปะรด โดยมีดร.พัลลภ สิงหเสนี   ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน  กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีพื้นที่ปลูกมากถึง...

คณะทำงานด้านพืชสวนประชุมผลักดัน สมาพันธ์ และยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายสายชล ชนะภัย  เป็นประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายสมชาย ปี่แก้ว เป็นรองประธานและนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานพร้อมคณะทำงาน  การประชุมครั้งนี้ เชิญ บริษัทเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมเพื่อหารือสถานการณ์นำเข้ามะพร้าว  นอกจากนี้มีคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ส่งเสริมเกษตรกรอบรมสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการ(QR Trace On Cloud)

วันที่ 23 พ.ค.2561 นายประเสริฐ จันวิไชน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งพนักงานเขารับการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) ณ ห้องประชุมโรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยการอบรมครั้งนี้พนักงานสภาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอบรมเพื่อได้ทราบการใช้งานของระบบและนำไปพัฒนาสินค้าเกษตรต่อไป  ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการให้ประเทศใช้เทคโนโลยีในทุกภาคส่วน ในด้านของการเกษตร ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเกษตรกรปฏิรูปภาคเกษตรกรรมด้วยเกษตรอุตสาหกรรม...

MOST POPULAR

HOT NEWS