ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดสัมมนาเครือข่าย ผลักดันผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรกรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ปี 2561 เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ทบทวนแนวทางการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ มีนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” แนะนำ กองทุนการออม กอช

ช่วงเช้าวันนี้ 21 กันยายน 2561 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน " ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี เป็นประธาน ได้มอบนโยบายแก่ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน...

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมบูรณาการ โครงการ สร้างป่า สร้างน้ำ สานงานต่อที่พ่อทำ

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยคำมี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป็นประธานธนาคารต้นไม้บึงนคร ร่วมบูรณาการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดกิจกรรมโครงการ สร้างป่า สร้างน้ำ ณ บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านบึงนคร ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ผลักดันยุทธศาสตร์มะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ สร้างระดับให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสมาชิกและเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับทางจังหวัด โดยพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       โดยได้นำมอบหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับ     สมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในตอนเช้า...

ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและร่วมงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งนวัตกรรม "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค" ณ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายทหาร เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็อีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย...

ร่วมเสนอพิจารณาแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย ปีแก้ว  นายสนม มณีแดง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพร้อมทั้งคณะทำงานด้านพืชสวนสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการมะพร้าว เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ โดยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ให้กับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เสนอ ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ...

ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยมีนายสมยศ ชนะแรง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดพื้นที่ให้เกษตรกรทำกิน ความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำข้อเสนอแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเกษตร ประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558 ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีนีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558 ประจำปี 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสมเจตร์ เจริญทรง ปลัดอาวุโส อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าฯ ทั้งนี้นายสรวิศ...

ร่วมสภากาแฟกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟครั้งนี้ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

MOST POPULAR

HOT NEWS