สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=7GrcLVaUYKQ&t=6s เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกร        ระดับตำบล ปี 2562 โดยมีนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้ความรู้...

เวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562

นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562 โดยมีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านของแต่ละตำบล คณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม การจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภายใต้โครงการ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 นี้ เพื่อยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล แก้ไขปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา าเพื่อพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการ ไปแล้ว 4 ตำบล จากเป้าหมาย...

กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ช่วงบ่าย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนกิจกรรม นำผลไม้มาร่วมแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเต็นท์เพื่อให้บริการนักปั่นที่เข้ามาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ นายสมชาย ปี่แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นนักปั่นรวมพลังชาวประจวบฯ อีกด้วย...
video

นายสมาน ทิพเนตร ให้ความรู้แนวทางทำเกษตรแบบผสมผสาน

นายสมาน ทิพเนตร ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอปราณบุรี เปลี่ยนพื้นที่ป่ารกร้าง 12 ไร่ จากปลูกพืชเชิงเดี่ยว เปลี่ยนตัดสินใจหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกมะม่วง มะนาว ผลไม้ต่างๆ และผักสวนครัว สลับกันขาย สร้างรายได้ตลอดปี ออกอากาศ รายการ เกษตรไทย IDOL วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา...

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรม "การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ" ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในงานมีการมอบนโยบาย แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
video

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://www.youtube.com/watch?v=QbvdJFPXpzs&fbclid=IwAR30M7JwKDX96roj_85aexO4Kf0Cteozb-N0VbnOvsnd8I4kKTJLzuianRY วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับทราบสถานการณ์สับปะรดและการขับเคลื่อนระบบเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมผลักดันมาตรการส่งเสริม และสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์และรับทราบสถานการณ์สับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่แปลงใหญ่สับปะรดผลสด หมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง โดยมี นายภิรมย์...

ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมมือร่วมใจ แปลงนาข้าวอินทรีย์ หลังประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 61 ที่แปลงนาข้าวอินทรีย์ บ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวชาวธงชัย แปลงนาข้าวอินทรีย์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้เป็นประธานในการเกี่ยวข้าว แปลงนาข้าวอินทรีย์...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบปะกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 1 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดคนที่...

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร “การขยายพันธุ์ขนุน”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวน้อย ได้จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "การขยายพันธุ์ขนุน" เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรและเกษตรกรที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิคการขยายพันธุ์ขนุน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวน้อย      อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก สำนักงานเกษตรจังกวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบูรณาการในครั้งนี้ด้วย...

MOST POPULAR

HOT NEWS