เยี่ยมชมโรงงานคัดบรรจุสับปะรดผลสดมาตรฐาน

  เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2561 เวลา 13.00 น.สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยพนักงานและหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุมาตรฐาน ตำบลอ่าวน้อย  โดยมีการเดินเครื่องชุดเทคโนโลยีทำความสะอาดสับปะรดผลสดซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ(วว.)ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชนสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.)ซึ่งจะส่งมอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2562
video

สภาเกษตรแห่งชาติเปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติและเตรียมจดสิทธิบัตรนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่บ่อเลี้ยงกุ้งของนายเดชา บรรลือเดช ณ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติภายหลังจากการทำพิธีเปิดศูนย์แล้ว นายประพัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากโรคระบาด รวมทั้งปัญหาสถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตมีแนวโน้มลดลงทั้งในด้านมูลค่าการส่งออกและปริมาณกุ้ง ห่วงโซ่อุตสาหกรรมถึงกับประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สภาเกษตรกรแห่งชาติตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาโรคกุ้งตายด่วน...

เกษตรกรหวั่นราคาสับปะรดตก สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งแก้ไขปัญหา ยื่นข้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้เข้าพบ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยื่นข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ  นายสำออย กล่าวว่า...

ปล่อยแถวคาราวานสับปะรด จำนวน 22 คัน เพื่อส่งไปยังกองทัพภาค ที่ 1 ตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 61 นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด คนที่ 1 ที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        (รอง ผอ.รมน.จังหวัด)...

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด้วยโครงการระดมพลังไทยช่วยไทย ในการแก้ไขบรรเทาปัญหาราคาผลสับปะรดตกต่ำ

เช้าวันพุธที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา 9.00 น.  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายสุรัตน์  มุนินทรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช  นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมปล่อยขบวนรถขนส่งลำเลียงผลผลิตสับปะรด โดยมีดร.พัลลภ สิงหเสนี   ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน  กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีพื้นที่ปลูกมากถึง...

กิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชน ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ...

คณะทำงานด้านพืชสวนประชุมผลักดัน สมาพันธ์ และยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายสายชล ชนะภัย  เป็นประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายสมชาย ปี่แก้ว เป็นรองประธานและนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานพร้อมคณะทำงาน  การประชุมครั้งนี้ เชิญ บริษัทเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมเพื่อหารือสถานการณ์นำเข้ามะพร้าว  นอกจากนี้มีคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน” ณ โดมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานวันเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 โดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน ...

กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าหมักภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าหมักภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร                                       เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ ยกชู...

เวทีประชาคมระดมความคิดเห็น “การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาหูกวาง” ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น "การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตำบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการจัดการตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด...

MOST POPULAR

HOT NEWS