โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สมาชิกสภาเกษตรกร และเกษตรกร เข้าร่วมงาน "โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดอุทัยธานี "...

ร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วน/ฝ่ายและพนักงานร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธี พร้อมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ ลานพิธีเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า     ...

แก้ไขปัญหาการเข้าออกและจอดเทียบท่าของเรือประมงพื้นบ้าน

วันที่ 17 เมษายน 2562 นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธ์ศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาบริเวณหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านต้นแบบ คลองฝั่งแดง หมู่ 4 บ้านฝั่งแดง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดทำข้อเสนอขุดลอกปากคลองและทำเขื่อนกั้นทรายเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าออกและจอดเทียบท่าของเรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของชาวประมงกว่า 50 ครัวเรือน โดยนำเข้าในวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562...

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ปธ.สภจ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานคนที่ 1 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสายชล ชนะภัย รองประธานคนที่ 2 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงาน ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่...

ร่วมกิจกรรม โครงการ “หน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “หน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดวิบูลธรรมวาส...

ร่วม งานวันดินโลก ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวิสูตรวิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วม งานวันดินโลก โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และคิกอ๊อฟ การจัดงานวันดินโลก ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ...

สัมมนาเรื่องมาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) โดยนายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล         ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์         ...
video

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนผลิตรายสินค้าเกษตรภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมทำแผนกับกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า คือน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน https://www.youtube.com/watch?v=NH6l5yIXBkM&feature=share

MOST POPULAR

HOT NEWS