ประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมยศ ชนะแรง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น นายวัชระ วชิรศิริ รองประธานคณะทำงาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่นิคมสหกรณ์การเช่าบางสะพานและแนวทางของความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ณ...

ประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 เป็นประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายสมชาย ปี่แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรองประธานคณะทำงาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านพืชสวน...

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวิสูตร วิทยานันท์ ปธ.สภจ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานคนที่ 1 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสายชล ชนะภัย รองประธานคนที่ 2 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงาน ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ต้อนรับคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพและคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ...

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเสวนาผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสมหวัง พิมสอ ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอบางสะพาน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร เสวนา หัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนา นางศันสนีย์...

มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบฯ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำขนมพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอบมอบเป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพนกตะคร้อ ตำบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ่มเสียงหัวเราะและส่งความสุขให้กับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ต่อไป

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2561

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 1 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562 (ตำบลช้างแรก)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำ          แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562 (ตำบลช้างแรก) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร...

จัดประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ขับเคลื่อนองค์กรด้านพืชสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ ๒ เป็นประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ครั้งที่ 3/261 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานดำเนินการในปี 2562 โดยการประชุมครั้งนี้...

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=7GrcLVaUYKQ&t=6s เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกร        ระดับตำบล ปี 2562 โดยมีนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้ความรู้...

MOST POPULAR

HOT NEWS