ขับเคลื่อนการเเก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินในพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ พร้อมคณะขับเคลื่อนการเเก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินในพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน นายนิตย์ ตันอนุพันธ์ นายณัชพร หนูแก้ว นายนันทปรีชา  คำทอง ประธานคณะทำงาน เข้าร่วมเสวนาการแก้ไขที่ดินทำกินในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม...

ชาวสวนปาล์มได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้งวดแรกโอนเข้าบัญชี 1ตุลาคม นี้

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสายชล ชนะภัย รองประธานคนที่ 2 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย ปี่แก้ว นายชนิด ยอดแก้ว นายวัชระ วชิรศิริ นายชนะไพรินทร์ ภักดีเสมอ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย...
video

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร หลักสูตร “การขยายพันธุ์ขนุน”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร หลักสูตร “การขยายพันธุ์ขนุน” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการสนับุสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ความรู้เรื่องการทาบกิ่งขนุน การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิคการขยายพันธุ์ขนุน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก และพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีการขยายผลในพื้นที่และชุมชนต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=U5DLeOVXtNA  

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานคนที่ 1 นายสายชล ชนะภัย รองประธานคนที่ 2 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพนักงาน จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งการดำเนินงานของคณะทำงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงาน...

ประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการเเก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการเเก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อขับเคลื่อนตามเเผนงานการดำเนินการตามเเนวทางเพิกถอนสภาพป่าสงวนเเห่งชาติเเละออกพระราชกฤษฏีการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยการประชุมครั้งต่อไป กำหนดเดือนพฤศจิกายน เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนต่อไป  
video

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558ประจำปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ https://www.youtube.com/watch?v=0He21mEdtto&feature=share

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรางวัลสำนักงานไร้ถังขยะ ประจำปี 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมสำนักงานไร้ถังขยะ ภายใต้โครงการลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายและได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกส่วนราชการที่ผ่านมาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศผลการตัดสิน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรางวัลสำนักงานไร้ถังขยะ ประจำปี 2562 ระดับดี
video

จัดนิทรรศการผลงานการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบูรณาการกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่สร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรภาคการเกษตร กิจกรรม จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562 จัดนิทรรศการผลงานการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับกุ้งได้แทบทุกชนิด การเลี้ยงกุ้งรูปแบบอิงธรรมชาติเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งที่สำคัญและยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงกุ้ง มั่นใจสร้างประเทศไทย-อาหารปลอดภัย เกษตรกร รายเล็ก รายใหญ่ใช้ระบบนี้ได้หมดสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ในงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ...

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558 ประจำปี 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558 ประจำปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลตามธรรมชาติเพื่อชุมชนใช้ประโยชน์จากไม้   ...

MOST POPULAR

HOT NEWS