video

ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเมียนมาร์

https://www.youtube.com/watch?v=vedy_bIzLQA เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับ นายวูนา ลิน ประธานสหกรณ์การเกษตรตะนาวศรีและคณะจากเมืองมะริด ประเทศเมียนมาร์ ได้มาศึกษาดูงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงงานคัดบรรจุสับปะรด ณ ตำบลอ่าวน้อย...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก...

สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

เมื่อวันที่  5  มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 1 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสับปะรดและกระเทียม...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยพรมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยพรมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ลานพิธีเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังเก่า โดยนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์...

ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายชนิดยอดแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน...

หนุนปลูกสับปะรดพันธุ์ “สยามโกลด์”ส่งออกเผยขายได้ราคาดี

หนุนชาวไร่สับปะรดปลูกพันธุ์ “สยามโกลด์” ส่งออก เผยขายได้ราคาดี แถมเป็นที่ต้องการของตลาด ต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน                                 ...

ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ช่วงเช้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย ปี่แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สวนราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวน้อย...
video

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

https://www.youtube.com/watch?v=EQudLbPaDG8 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด โดยมีนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธี นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดนี้ มีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบลเข้าร่วมโครงการจำนวน 48 คนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค...

ร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วน/ฝ่ายและพนักงานร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธี พร้อมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ ลานพิธีเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า     ...

สัมมนาเรื่องมาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) โดยนายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล         ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์         ...

MOST POPULAR

HOT NEWS