สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรางวัลสำนักงานไร้ถังขยะ ประจำปี 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมสำนักงานไร้ถังขยะ ภายใต้โครงการลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายและได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกส่วนราชการที่ผ่านมาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศผลการตัดสิน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรางวัลสำนักงานไร้ถังขยะ ประจำปี 2562 ระดับดี
video

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนผลิตรายสินค้าเกษตรภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมทำแผนกับกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า คือน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน https://www.youtube.com/watch?v=NH6l5yIXBkM&feature=share

ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย ครั้งที่ 3/2562

ช่วงเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ตำบลหัวหิน...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาฝนหลวง ที่ห้องดุสิตา กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์...

ประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการเเก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการเเก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อขับเคลื่อนตามเเผนงานการดำเนินการตามเเนวทางเพิกถอนสภาพป่าสงวนเเห่งชาติเเละออกพระราชกฤษฏีการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยการประชุมครั้งต่อไป กำหนดเดือนพฤศจิกายน เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนต่อไป  
video

ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเมียนมาร์

https://www.youtube.com/watch?v=vedy_bIzLQA เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับ นายวูนา ลิน ประธานสหกรณ์การเกษตรตะนาวศรีและคณะจากเมืองมะริด ประเทศเมียนมาร์ ได้มาศึกษาดูงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงงานคัดบรรจุสับปะรด ณ ตำบลอ่าวน้อย...

ร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วน/ฝ่ายและพนักงานร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธี พร้อมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ ลานพิธีเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า     ...

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=7GrcLVaUYKQ&t=6s เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกร        ระดับตำบล ปี 2562 โดยมีนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้ความรู้...

ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ช่วงเช้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย ปี่แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สวนราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวน้อย...

สัมมนาเรื่องมาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) โดยนายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล         ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์         ...

MOST POPULAR

HOT NEWS