บทความล่าสุด

“สภาเกษตรกรฯ” โอดผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่สกัด B100

"สภาเกษตรกรฯ"หนุนชาวสวนปาล์ม ใช้ B 100 ลดสต็อกปาล์ม 4 แสนกว่าตัน เชื่อช่วยแก้วิกฤติผลผลิตล้น-ราคาตกต่ำลดมลพิษในอากาศครวญถูกผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่สกัด             17  กุมภาพันธ์ 2562  นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” โดยมีนายพันศักดิ์...

ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนการผลิตรายสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและพนักงาน จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนการผลิตรายสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนุนทอดบ้านวังไทร ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังไทร ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอดโดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเองและยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิตแปรรูปจนถึงการตลาดอีกด้วย ...

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร

การทำการเกษตรในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ และการมีโรงเรือนเกษตรเป็นสิ่งที่จำเป็นในกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อวัสดุในการทำโรงเรือน จึงเห็นควรให้มีการฝึกทักษะการทำอิฐบล็อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตรและองค์ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้หลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร หลักสูตร “การทำอิฐบล๊อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตร”ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานบูรณาการโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกร https://www.youtube.com/watch?v=78P9LkyCbEg&t=4s

โครงการที่ผ่านมา

วีดีโอ

ราคาผลผลิตการเกษตร

สินค้า เดือน มีนาคม 2562 ราคา (บาท)
ยางพารา 39
สัปปะรด 4
มะพร้าวผลใหญ่ 15
ปาล์มทะลาย(โรงงาน) 2.74
Prachuap Khiri Khan
few clouds
23.7 ° C
23.7 °
23.7 °
93%
1.2kmh
20%
พุธ
28 °
พฤหัส
34 °
ศุกร์
35 °
เสาร์
33 °
อาทิตย์
30 °