บทความล่าสุด

จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสุชาติ ยกชู สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่น นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักปีงบประมาณ 2563 ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ซึ่งเป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม การจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักครั้งนี้ มีผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง...

ข่าวสารกิจกรรม

จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสุชาติ ยกชู สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่น นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักปีงบประมาณ 2563 ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ซึ่งเป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม การจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักครั้งนี้ มีผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง...

จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลแสงอรุณ ปี 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสายชล ชนะภัย  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ ๒ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลแสงอรุณ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม การจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักครั้งนี้ มีผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันเสนอความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ...

โครงการที่ผ่านมา

วีดีโอ

ราคาผลผลิตการเกษตร

สินค้า เดือน มกราคม 2563 ราคา (บาท)
ยางพารา 50.40
สัปปะรด 25
มะพร้าวผลใหญ่ 22
ปาล์มทะลาย(โรงงาน) 2.40
Prachuap Khiri Khan
light rain
26.7 ° C
26.7 °
26.7 °
81%
1.8kmh
100%
อาทิตย์
29 °
จันทร์
30 °
อังคาร
31 °
พุธ
31 °
พฤหัส
29 °