บทความล่าสุด

หารือสร้างตลาดสร้างรายได้เศรษฐกิจให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสาวิตรี เชื้อชาติ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนในการจัดทำโครงการตลาดประชารัฐเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อที่ดินทำกินในการสร้างตลาดสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจรากฐานให้กับเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์  

ข่าวสารกิจกรรม

หารือสร้างตลาดสร้างรายได้เศรษฐกิจให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสาวิตรี เชื้อชาติ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนในการจัดทำโครงการตลาดประชารัฐเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อที่ดินทำกินในการสร้างตลาดสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจรากฐานให้กับเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์  

คุยกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตอน”19 พฤศจิกา ประกาศราชกิจจา ให้มีสภาเกษตรกรฯ”

https://www.youtube.com/watch?v=6OfjhwfS8Wg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TAFEFAlQg7xtRIweSpMBentt1WA9CZXhYJ2BLa3BZQzA11maTD8iBh8Q

โครงการที่ผ่านมา

วีดีโอ

ราคาผลผลิตการเกษตร

สินค้า เดือน พฤศจิกายน 2562 ราคา (บาท)
ยางพารา 50.40
สัปปะรด 25
มะพร้าวผลใหญ่ 22
ปาล์มทะลาย(โรงงาน) 2.40
Prachuap Khiri Khan
overcast clouds
25.2 ° C
25.2 °
25.2 °
80%
4.9kmh
95%
จันทร์
27 °
อังคาร
27 °
พุธ
27 °
พฤหัส
27 °
ศุกร์
28 °